Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Platné VZN obce

Rok 2020

VZN 4/2020 O financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených na území obce Rakúsy

VZNc.4_2020_financ._RO_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,72 kB
Vložené: 13. 11. 2020

VZN 1/2020 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej škole s materskou školou, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy

vznc-1-2020-o-urceni-miesta-casu-zapisu-dietata-rakusy-zv-17-4-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,8 kB
Vložené: 5. 6. 2020

VZN 2/2020 O prideľovaní a prenájme obecných bytov v podmienkach obce Rakúsy

vznc-2-2020-o-pridelovani-najomnych-bytov-rakusy-zv-17-4-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,34 kB
Vložené: 5. 6. 2020

Rok 2019

VZN 1/2019 O určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ, v zdiaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.

vznc-1-2019-o-urceni-miesta-casu-zapisu-dietata-rakusy-zv-18-3-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 181,8 kB
Vložené: 5. 6. 2020

VZN 2/2019 O určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v ziaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.

vznc-2-2019-prispevok-sz-rakusy-zv-18-3-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 196,06 kB
Vložené: 5. 6. 2020

VZN 3/2019 O určení školského obvodu Základnej školy s materskou školou Rakúsy 81, v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Rakúsy.

vznc-3-skolske-obvody-rakusy-zv-18-3-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 180,31 kB
Vložené: 5. 6. 2020

VZN 5/2019 O miestnych daniach.

vznc-5-2019-miestne-dane-rakusy-21-11-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 237,32 kB
Vložené: 5. 6. 2020

VZN 6/2019 O miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

vznc-6-2019-komunalny-odpad-rakusy-21-11-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,81 kB
Vložené: 5. 6. 2020

VZN 7/2019 O financovaní základných umeleckých škôl, materských škôl a školskýchzariadení zriadených na území obce Rakúsy.

vznc-7-2019-financovanie-skolstva-21-11-2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,45 kB
Vložené: 5. 6. 2020

Rok 2018

VZN 12/2018 o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

vzn-12018-o-umiest-ovani-volebnych-plagatov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 892,77 kB
Vložené: 5. 6. 2020

Rok 2017

VZN 12/2017 o vyhlásení záväznej časti Územného plánu obce Rakúsy

vzn-12017-uzemny-plan-obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,08 kB
Vložené: 5. 6. 2020

VZN o organizácii miestneho referenda

vzn-miestne-referendum.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 624,75 kB
Vložené: 5. 6. 2020

Rok 2016

VZN 2/2016 Požiarný poriadok obce Rakúsy

vzn_22016_pp.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,19 MB
Vložené: 5. 6. 2020

VZN 3/2016 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhrade za poskytované sociálne služby v obci Rakúsy

vzn_32016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 265,79 kB
Vložené: 5. 6. 2020

Rok 2015

Dodatok č. 2 k VZN číslo 52012.pdf

dodatok_c_2_k_vzn_cislo_52012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,03 kB
Vložené: 5. 6. 2020

vzn_2/2015 o_nakladani_s_ko_drobnym_stavenym_odpadom.pdf

vzn_o_nakladani_s_ko_drobnym_stavenym_odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,59 MB
Vložené: 5. 6. 2020

Dodatok č. 1 k VZN 22015 Nakladadnie s KO

dodatok-c-1-k-vzn-22015-nakladadnie-s-ko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 426,26 kB
Vložené: 5. 6. 2020

Prílohy k VZN č.12015.doc

prilohy_k_vzn_c_12015.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 85 kB
Vložené: 5. 6. 2020

VZN 1/2015 O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU

vzn_o_poskytovani_dotacii_c_12015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,07 MB
Vložené: 5. 6. 2020

VZN 3/2015 o používaní zábavnej pyrotechniky

vzn_32015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 264,85 kB
Vložené: 5. 6. 2020

Rok 2014

VZN A DODATOK O MIESTNEJ DANI ZA VYUŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA doc

dodatok_1_o_miestnej_dani_za_vyuzivanie_verejneho_priestranstva.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 32,5 kB
Vložené: 5. 6. 2020

VZN A DODATOK O MIESTNEJ DANI ZA VYUŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA pdf.

vzn_a_dodatok_1_o_miestnej_dani_za_vyuzivanie_verejneho_priestranstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,79 kB
Vložené: 5. 6. 2020

Rok 2013

VZN 5/2013 O OCHRANE OVZDUŠIA, POPLATKOCH, POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI

vzn_o_ochrane_ovzdusia_poplatkoch_poziarnej_bezpecnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 162,89 kB
Vložené: 5. 6. 2020

VZN -TRHOVÝ PORIADOK PRE PREDAJ VÝROBKOV A POSKYTOVANIE SLUŽIEB

vzn_trhovy_poriadok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 317,41 kB
Vložené: 5. 6. 2020

Rok 2012

vzn_52012_v_zneni_dodatkov_c_1_a_2.pdf

vzn_52012_v_zneni_dodatkov_c_1_a_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,41 MB
Vložené: 5. 6. 2020

Dodatok 2 VZN nájomné byty.pdf

dodatok_2_vzn_najomne_byty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 159,66 kB
Vložené: 5. 6. 2020

Dodatok 1 VZN nájomné byty.pdf

dodatok_1_vzn_najomne_byty.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 156,79 kB
Vložené: 5. 6. 2020

VZN o nájme bytov.pdf

vzn_o_najme_bytov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,35 kB
Vložené: 5. 6. 2020

VZN O NAKLADANÍ S MAJETKOM OBCE

vzn_o_hospodareni_s_majetkom_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,39 kB
Vložené: 5. 6. 2020

VZN O MIESTNEJ DANI Z NEHNUTEĽNOSTI

vzn_o_miestnej_dani_z_nehnutelnosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 84,89 kB
Vložené: 5. 6. 2020

VZN O MIESTNEJ DANI ZA PSA

vzn_o_miestnej_dani_za_psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 125,58 kB
Vložené: 5. 6. 2020

Rok 2011

VZN obce Rakúsy

vzn_obce_rakusy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,31 MB
Vložené: 5. 6. 2020

VZN O ČISTENÍ ODPADOVÝCH VôD

vzn_o_cisteni_odpadovych_vod.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,44 kB
Vložené: 5. 6. 2020

VZN A DODATKY PRE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

vzn_c_12013_financovanie_skolstva.doc Súbor doc - (63 kB)

vzn_c_12013_financovanie_skolstva.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 63 kB
Vložené: 5. 6. 2020

Zápis.ZŠ.pdf Súbor pdf - (148.42 kB)

zapis_zs.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,42 kB
Vložené: 5. 6. 2020

prisp_ms_zus.pdf Súbor pdf - (143.48 kB)

prisp_ms_zus.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 143,48 kB
Vložené: 5. 6. 2020

prisp_zsvzn_rakusy_1_2014.pdf Súbor pdf - (179.35 kB)

prisp_zsvzn_rakusy_1_2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,35 kB
Vložené: 5. 6. 2020

dod_vzn_zus_2.pdf Súbor pdf - (207.23 kB)

dod_vzn_zus_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 207,23 kB
Vložené: 5. 6. 2020

dod_vzn_ms.pdf Súbor pdf - (128.5 kB)

dod_vzn_ms.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,5 kB
Vložené: 5. 6. 2020

Dodatok č. 1 VZN 12013 Súbor pdf - (538.37 kB)

dodatok-c-1-vzn-12013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 538,37 kB
Vložené: 5. 6. 2020

schvaleny_dodatok_c_2_k_vzn_skolstvo.pdf Súbor pdf - (139.62 kB)

schvaleny_dodatok_c_2_k_vzn_skolstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,62 kB
Vložené: 5. 6. 2020

dodatok_c_3_k_vzn_12013.pdf Súbor pdf - (1.5 MB)

dodatok_c_3_k_vzn_12013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,5 MB
Vložené: 5. 6. 2020

Dodatok č.4 k VZN 12013.pdf Súbor pdf - (1.5 MB)

dodatok_c_4_k_vzn_12013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,5 MB
Vložené: 5. 6. 2020

Dodatok č.5 k VZN 12013 Súbor pdf - (1.45 MB)

dodatok-c-5-k-vzn-12013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,45 MB
Vložené: 5. 6. 2020

Dodatok č.6 k VZN-školstvo Súbor pdf - (139.74 kB)

dodatok-c-6-k-vzn-skolstvo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,74 kB
Vložené: 5. 6. 2020

Dodatok č. 7 k VZN 12013 Súbor pdf - (520.72 kB)

dodatok-c-7-k-vzn-12013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 520,72 kB
Vložené: 5. 6. 2020

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obrazeGoogle playApp store

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Rakúsy 35
059 76 Rakúsy

Tel: +421/52 452 67 28

 

Predpoveď počasia

dnes, pondelok 1. 3. 2021
slabé sneženie 5 °C 0 °C
utorok 2. 3. jasná obloha 11/0 °C
streda 3. 3. jasná obloha 11/2 °C
štvrtok 4. 3. takmer jasno 11/1 °C

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom