Vitajte na stránkach obce Rakúsy

Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny
22. 7. 2015

Prerušenie distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám oznamujeme, že pre odberné miesto: RAKÚSY OSADA viac


Pozvánka - OLD TIMER RALLY
22. 7. 2015

Pozvánka - OLD TIMER RALLY

Oldtimer Rallye Tatry je päťdňová medzinárodná súťaž historických automobilov a motocyklov do roku výroby 1985 s celkovou dĺžkou trate 400 km. Viac informácií získate v priloženom prospekte.
viacZvoz separovaného odpadu - upozornenie
14. 7. 2015

Zvoz separovaného odpadu - upozornenie

Obecná samospráva dôrazne upozorňuje občanov, aby pri odovzdávaní jednotlivých zložiek triedeného odpadu dodržiavali platné pokyny pre odovzdávanie vriec s triedeným odpadom, viac


Odpredaj majetku obce
13. 7. 2015

Odpredaj majetku obce

Obec Rakúsy na základe § 9a ods. 8, písm.d) zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Rakúsy číslo: 97/2015
týmto oznamuje zámer odpredať hnuteľný majetok
viac

VAŠA-NAŠA OBEC RAKÚSY

Fotogaléria

40 rokov - stolného tenisu v Obci

40 rokov - stolného tenisu v Obci

Formulár