Vitajte na stránkach obce Rakúsy

Aktuality

21. 4. 2015

Verejné zhromaždenie obyvateľov obce Rakúsy 16.4.2015

VZOO ku témam, ktoré významne ovplyvňujú budúcnosť obce sa zúčastnilo 25 obyvateľov. Z prerokovaného obsahu zhromaždenia vyplynuli nasledovné závery:

1. Potvrdenie variantu A v koncepte ÚPO pre oblasť vyčlenenia plôch na bývanie v územnom pláne obce Rakúsy na časový horizont platnosti nového územného plánu.

2. Potvrdenie návrhov na dopĺňanie vybavenosti obce na r.2015 a na ďalšie roky, predložených obecným zastupiteľstvom obce .

3. Negatívne stanoviská niektorých zúčastnených obyvateľov k jednotlivým podnetom od občanov, predložených v návratkách k pozvánkam na VZOO (vybudovanie rozhľadne, rozlúčka so zosnulými v kostole ev. cirkvi, odkúpenie domu p. Horváthovej pri budove ZŠ na účely rozšírenia kapacít MŠ, zdravotnícka ordinácia v obci)

4. Potvrdenie zámerov a programu obce v oblasti protipovodňových opatrení

5. Zúčastnení obyvatelia vzali na vedomie stanoviská, odporúčania a návrhy OZ k predaju nehnuteľností v obci. viac
4. 3. 2015

Výberové konanie na obsadenie jedného pracovného miesta "Projektový manažér"

Výberové konanie sa uskutoční dňa 9.apríla 2015 o 13,30 hod v priestoroch obecného úradu.
Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť osobne alebo poslať poštou na adresu obecného úradu. Obálku označte nápisom „Výberové konanie“.
Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 27.03.2015 do 12,00 hod.
viac


Fotogaléria

Anketa

Aké ročné obdobie máte najradšej?

Aké ročné obdobie máte najradšej?

 Jar (14.3%)
 Leto (71.4%)
 Jeseň (7.1%)
 Zima (7.1%)

Celkom hlasov : 14