Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Termíny akustického preskúšavania sirén

ROK 2024
Dátum
 
Čas
Elektronické 
sirény
 
 
 
 
12. 1. 2024
 
 12:00
tichá skúška (TMS)
09. 2. 2024
 
 12:00
tichá skúška (TMS)
08. 3. 2024
 
 12:00
hlasitá skúška (TMS)celá SR
12. 4. 2024
 
 12:00
tichá skúška (TMS)
10. 5. 2024
 
 12:00
tichá skúška (TMS)  
14. 6. 2024
 
 12:00
hlasitá skúška (RDS)celá SR
12. 7. 2024
 
 12:00
tichá skúška (TMS)  
09. 8. 2024
 
 12:00
tichá skúška (TMS)  
13. 9. 2024
 
 12:00
hlasitá skúška (TMS)celá SR
11. 10. 2024
 
 12:00
tichá skúška (TMS)  
08. 11. 2024
 
 12:00
tichá skúška (TMS)  
13. 12. 2024
 
 12:00
hlasitá skúška (RDS)celá SR  

TMS (angl. Telemetry Monitoring System) – Telemetrický monitorovací systém

RDS (angl. Radio Data System) – Rádiový dátový systém