Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Príprava na pohovor

Vážení občania našej obce, v tejto sekcii nájdete prehľad zodpovedaných otázok, ktoré sa personalisti často pýtajú uchádzačov o prácu na pracovných pohovoroch. Dôkladná príprava na pracovný pohovor je prvý krok k úspešnému zvládnutiu pracovného pohovoru a získaniu nového zamestnania. Zamestnávatelia si v dnešnej dobe vyberajú zamestnancov spomedzi veľkého množstva uchádzačov. Pracovný pohovor dáva uchádzačom o zamestnanie príležitosť predstaviť sa v tom najlepšom svetle. Verím, že uvedené informácie budú pre Vás cenné.

Otázka 1: Povedzte nám niečo o sebe

Toto je najčastejšia otázka na pracovných pohovoroch a väčšinou aj prvá. Nie je to výzva na rečnenie o tom, kam ste chodili na základnú školu a aké je vaše obľúbené jedlo. Ak vám nie je jasné z kontextu, kam smeruje otázka, urobíte dobre, keď sa opýtate, či by sa personálny manažér mohol svoju otázku opýtať konkrétnejšie. V takejto situácii je vhodné opýtať sa: "Je niečo, na čo by som sa mal vo svojej odpovedi sústrediť?" Takto si uľahčíte situáciu a personálny manažér vás nasmeruje na rozprávanie o tej oblasti, ktorá ho najviac zaujíma. Zároveň sa pritom vyhnete rozprávaniu o nepodstatných veciach.

O čomkoľvek budete rozprávať, uistite sa, že vaša odpoveď príliš nevybočuje z okruhu vašich pracovných záležitostí. Spôsob, akým rozprávate, napovie personálnemu manažérovi niečo o vašich základných charakterových črtách, ako sú napríklad poctivosť, osobná vyrovnanosť, či ste tímový hráč, ukáže vaše odhodlanie, sklon k preháňaniu a podobne. Ak chcete zdôrazniť, že ste napríklad tímový hráč (možno ste hviezdou futbalového klubu), môžete opísať svoje aktivity mimo práce. Vaša odpoveď by mala tieto dve veci spájať do jedného celku. Napríklad môžete povedať: "Vždy sa usilujem vkladať do hry srdce – robím to tak pri všetkom, do čoho sa púšťam." Alebo: "Snažím sa byť zadobre s každým v družstve, pretože sa tým umocňuje zážitok z hry a zároveň to prispieva k lepšiemu výsledku."

Môžete tiež o sebe povedať, že ste človekom, ktorý je schopný vychádzať s veľkým množstvom rôznych osobností. Poskytnite pritom príklad pochádzajúci z prostredia vášho zamestnania, ktorý zdôrazní túto vašu schopnosť. "Povedzte nám niečo o sebe" je otázka, na ktorú väčšina ľudí vie len ťažko odpovedať bez prípravy. Najlepšie urobíte, ak sa pred pohovorom zamyslíte a pokúsite sa naformulovať odpoveď tak, aby vyzdvihovala vaše kladné stránky, ktoré chcete dať do pozornosti personalistu, pretože ich považujete za dôležitý aspekt vašej profesionálnej identity.

Príklad odpovede: Volám sa Teodor Veselý, pochádzam z Banskej Bystrice, vyštudoval som odbor účtovníctvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Počas štúdia som brigádoval ako asistent v menšej audítorskej spoločnosti, kde mojou hlavnou náplňou práce bolo... V súčasnosti si hľadám prácu na trvalý pracovný pomer v oblasti účtovníctva a audítorstva, pretože by som rád pokračoval v práci v tejto oblasti a využíval vedomosti a skúsenosti, ktoré som nadobudol počas predchádzajúcej praxe. To je dôvod, prečo som reagoval na váš inzerát.

Otázka 2: Čo vás zaujíma na tejto práci?

Keď dostanete túto otázku, dobrou odpoveďou je vymenovať kvalifikácie, ktoré sú požadované na dané pracovné miesto tak, že ich pritom napojíte na svoje schopnosti a skúsenosti, ktoré považujete za predpoklady pre prácu na danej pozícii. Tým dáte najavo, že viete, čo zahŕňa práca, o ktorú sa uchádzate, a personálny manažér si to určite všimne. Nie je totiž samozrejmosťou, že uchádzač o zamestnanie vie, čo práca na danom mieste obnáša.

Ak sa napríklad uchádzate o miesto personálneho manažéra, kde by ste boli zodpovední za nábor a školenie zamestnancov pre spoločnosť, mali by ste spomenúť, ako súvisela vaša zodpovednosť za tieto aktivity s vašou hlavnou pracovnou náplňou vo vašom minulom zamestnaní. Povedzte, prečo chcete vašu pracovnú činnosť v oblasti ľudských zdrojov ďalej rozvíjať. Iným príkladom môže byť uchádzač o miesto programátora alebo analytika. Tento by mal na pohovore detailne opísať svoj záujem o rozširovanie svojich vedomostí a zdokonaľovanie sa v nových technológiách, programoch, softwarových aplikáciách a tiež schopnosť riešiť technické problémy. Takto môžete vyzdvihnúť svoje nadšenie pre pracovnú pozíciu a zároveň schopnosť vykonávať danú prácu.

Príklad odpovede: Je to skvelé, keď sa mi podarí naprogramovať novú aplikáciu pre dotykové mobilné zariadenia a tablety, ktorú potom dennodenne používa niekoľko tisíc ľudí.

Otázka 3: Čo viete o našej spoločnosti?

Ide o veľmi častú otázku na pracovných pohovoroch. Personálny manažér sa zaujíma o to, akú námahu si uchádzač dal niečo sa o spoločnosti dozvedieť.

Pripravte sa na túto otázku vopred. Získajte prehľad o základných faktoch týkajúcich sa firmy, v ktorej sa uchádzate o zamestnanie, tak aby ste vedeli poskytnúť relevantné informácie o nej pred personalistom, keď sa na to opýta.

Začnite vyhľadaním spoločnosti na internete. Prečítajte si časť "O nás" na www stránke firmy, v ktorej sa uchádzate o zamestnanie. Zapamätajte si hlavne činnosti, ktorými sa spoločnosť zaoberá, kedy a kde bola založená, aké dosiahla úspechy, koľko má zamestnancov, v ktorých krajinách má svoje zastúpenie a podobne. Googlite, pozrite si blogy, diskusné fóra a sociálne siete, kde môžete nájsť informácie o danej spoločnosti. Takto získané informácie pretavte do podoby stručných odrážok s informáciami o firme, ktoré si ľahko zapamätáte. Vynaložiť čas na túto činnosť vám pomôže spraviť na pohovore dobrý dojem.

Otázka 4: Kde sa vidíte o tri, päť, desať rokov?

Ééé... Toto nie je dobrá odpoveď.

Čo môže zamestnávateľ sledovať touto otázkou? Myslíte to s firmou vážne? Považujete firmu za súčasť svojho dlhodobého plánu alebo za prestupnú stanicu? Viete, kam sa chcete dostať? Ako vám táto práca pri tom môže pomôcť? Ste ambiciózny? Toto môže byť pozitívne aj negatívne.

Ako zapadá táto práca do vašich dlhodobých plánov? Je toto miesto iba prestupnou stanicou? Je táto práca súčasťou vašej kariérnej stratégie? Ako pravdepodobné je, že budete chcieť byť povýšený? Máte nejaké dlhodobé ciele? Váš potenciálny zamestnávateľ môže na základe vašej odpovede usúdiť, ako ďaleko plánujete svoj profesionálny život a ako do tohto plánu zapadá daná pozícia.

Táto otázka predstavuje príležitosť ukázať vašu loajálnosť a nadšenie pre novú prácu a tiež prináša možnosť dokázať, že poznáte firemnú štruktúru a víziu. Ak s vami vedie rozhovor priamo váš potenciálny nadriadený, vyhnite sa tomu, aby ste pôsobili dojmom, že ho na pozícii, o ktorú sa uchádzate, môžete alebo chcete ohroziť.

Ukážka odpovede: "Do piatich rokov by som sa rád dosiahol pozíciu, na ktorej budem mať zodpovednosť a stanem sa súčasťou fungujúceho tímu, či už ako člen alebo vedúci"

Rada: Vyhnite sa nutkaniu pomenúvať konkrétnu pracovnú pozíciu. To môže vyznieť tvrdohlavo alebo nerealisticky, pretože nepoznáte a neovplyvňujete systém povyšovania. Opíšte jednoducho kompetencie, ktoré by ste chceli dosiahnuť. Nespomínajte vaše materiálne ciele a túžby (napr. chcem si kúpiť auto a mať veľký dom).

Otázka 5: Prečo si myslíte, že si uchováte dlhodobý záujem o túto oblasť?

Ako odpoveď na túto otázku povedzte, čo by vás na danej práci motivovalo profesionálne rásť aj v prípade, že by sa vám hneď nenaskytla príležitosť povýšenia. Čo vás na tejto práci zaujíma? Čím môžete doložiť, že ste boli motivovaný hlbokou osobnou zvedavosťou pre prácu v tomto odvetví – napríklad niekoľko rokov nazad – a že to nebolo len dočasné vzplanutie, ktoré vás po čase opustilo?

Príklad odpovede: Technológia v tomto odvetví sa mení tak rýchlo, že vidím priestor pre zlepšovanie bez ohľadu na povýšenie. Špeciálne sa zaujímam o množstvo aplikácií pre tablety a smartfóny, ktoré sám často používam. Myslím si, že tieto aplikácie budú viac a viac populárne a užívatelia ich budú vyhľadávať a používať čoraz častejšie.

Otázka 6: Ako sa s vami pracuje

Personalista chce vedieť, či vás môže považovať za flexibilného človeka s otvorenou mysľou a dobrého tímového hráča. Snaží sa zistiť, či dokážete plniť pokyny, alebo ste ťažkopádnym zamestnancom s vysokými prevádzkovými nákladmi? Dúfa pritom, že ste nízko-nákladový profesionál, ktorý sa neváha pýtať objasňujúce otázky predtým, než sa pustí do plnenia projektovej úlohy a ktorý vie primerane reagovať na meniace sa okolnosti plnenia cieľov.

Túto otázku môže personalista položiť aj v inej podobe: "Ako dokážete nasledovať usmernenia" – alebo: "Ako prijímate kritiku?" Príklad odpovede: " Dokážem si správne stanoviť ciele. Viem, že vytýčenie smeru, ktorým sa chcem uberať, môže prísť v dvoch formách v závislosti na okolnostiach. Jednak je tu presne vysvetlené usmernenie od nadriadeného, keď má nadriadený čas oboznámiť ma s problémom podrobne. A potom sú tu ešte situácie vznikajúce z časového alebo iného tlaku, keď usmernenie je veľmi stručné a vecné. Som si vedomý toho, že takéto situácie môžu nastať z dôvodov, ktoré mi nie sú známe. Pokyny prijímam v takej podobe, v akej sa vyskytnú v závislosti od situácie. Je to jediný spôsob, ako bez toho, aby som to bral osobne, robím to, čo treba a môj nadriadený môže robiť svoju prácu."

Otázka 7: Aké sú vaše slabé stránky?

Pri tejto otázke neurobte tú chybu, že sa priznáte k svojim najväčším slabinám či omylom. Tiež nie je dobré predstierať, že žiadne slabé stránky nemáte. Pôsobilo by to dojmom, že nejaké isto máte, len nie ste schopný ich rozpoznať. A to je v očiach personálneho manažéra veľmi zlé. Takže ako reagovať na túto otázku?

Priznajte, že máte stránky, ktoré je potrebné rozvíjať a pracovať na nich, slovom, snažiť sa o zlepšenie. Zároveň zdôraznite, že o svojich slabých stránkach viete, a už na nich pracujete. Poskytnite aj príklad toho, ako ste sa v niečom z týchto vecí dokázali zlepšiť a že Vaše úsilie o zmenu bolo korunované úspechom. Takéto jednanie sa Vám môže zdať alibistické, uhýbavé, pokrytecké, falošné a podvodnícke, ale pamätajte – predávate sa, a preto vydvihujte to dobré, a vravte, že zlepšujete to ostatné.

Príklad odpovede: Myslím si, že mojou slabou stránkou je, že sa snažím všetko dotiahnuť do 100% dokonalosti, pričom mi to niekedy zaberie zbytočne veľa času. (Tu personalista vidí, že ste precízna osoba.) Neznamená to však, že pracujem pomaly a v minulosti sa táto moja slabá stránka pri určitých pracovných úlohách preukázala ako výhoda. Tiež by som chcela získa väčšiu odolnosť voči arogantným ľuďom a udržať si chladnú hlavu aj v prípadoch, kedy si na mne niekto (neprávom) vylieva zlosť. Nevravím, že nie som odolný človek, avšak pri medziľudských vzťahoch je vždy priestor na zdokonaľovanie.

Otázka 8: Prečo ste si vybrali práve túto kariérnu cestu?

Občas sa na pohovoroch stane, že sa vás opýtajú otázky, na ktoré sa núka dlhá, vyčerpávajúca odpoveď. Chopte sa príležitosti a odpovedzte na takéto otázky spôsobom, ktorý vás spája s pracovnou pozíciou, o ktorú sa uchádzate alebo s organizáciou, v ktorej sa o dané miesto uchádzate. Buďte výstižný a podporte svoje tvrdenie príkladmi.

Príklad odpovede: "Uchádzam sa o miesto v oblasti reklamy a marketingu, pretože som vždy mala záujem o médiá a dobré oko na dizajn. Chcela by som tvoriť dynamické, pútajúce upútavky, ktoré napomáhajú tomu, aby sa nejaký produkt presadil na trhu. Tiež mám rada rýchle, energické prostredie, ktoré pokladám za prirodzenú súčasť reklamného priemyslu."

Rada: Vaša odpoveď musí presvedčiť personalistu o tom, že vaše schopnosti sú presne tým, čo hľadajú. Personalista chce vedieť, či sú vaše predstavy o práci v danom odvetví realistické. Uvádzajte konkrétne príklady, slová alebo princípy a ukážte, že ste na prácu na danej pozícii ako stvorená.

Otázka 9: Prečo chcete pracovať pre našu spoločnosť?

Túto otázku vám položia na pracovnom pohovore takmer vždy. Dobrou správou je, že sa na ňu môžete ľahko pripraviť. Väčšina firiem chce zamestnancov, ktorých baví ich práca a zaujímajú sa o produkty spoločnosti, v ktorej pracujú. Zamestnávatelia nechcú ľudí, ktorí u nich skončili "náhodou". Takže máte príležitosť ukázať, že práca pre danú firmu je pre vás zaujímavá a že sa na dané pracovné miesto hodíte. Firma pritom bude požadovať dôkaz toho, že pre ňu budete prínosom a že dokážete dobre zapadnúť na dané pracovné miesto.

Táto otázka má odfiltrovať uchádzačov, ktorý nemyslia svoju žiadosť vážne, alebo majú v úmysle použiť dané pracovné miesto len ako prestupnú stanicu pri hľadaní si niečoho lepšieho. Pri odpovedi môžete využiť informácie, ktoré ste získali z predbežného prieskumu o spoločnosti, v ktorej sa uchádzate o miesto. Môžete sa chopiť príležitosti a ukázať, že rozumiete postaveniu firmy na trhu, poznáte jej konkurentov a výzvy, ktorým môže pri plnení vašich úloh čeliť.

Príklad odpovede: "Moja práca ma baví a na svoju profesiu som hrdý. Vaša spoločnosť ponúka najlepšie produkty a poskytuje najlepšie služby. Oblasť, v ktorej vaša spoločnosť pôsobí ma veľmi zaujíma. Od skorého veku ma baví práca s počítačmi, hardvérom a softvérom. Preto si myslím, že som vhodným kandidátom na toto pracovné miesto.

Otázka 10: Čo očakávate od vašej práce a čo je pre vás dôležité?

Personalisti sa snažia na pohovoroch zistiť, čo ich vlastne motivovalo uchádzačov o prácu pri zaslaní životopisu na danú pozíciu. Je dôležité, aby kandidát pôsobil dojmom, že ho okrem stabilného príjmu zaujímajú aj iné veci týkajúce sa pracovnej pozície a spoločnosti. Je na mieste povedať, že očakávaté seriózny prístup zo strany kolegov, nadriadených alebo podriadených a priateľské pracovné prostredie. Naopak nie je správne hovoriť o tom, že očakávate firemný telefón, počítač, auto alebo iné materiálne výhody. Pokiaľ ich spoločnosť poskytuje, zamestnanci ich získajú aj bez toho, aby o nich hovorili na pracovnom pohovore. Výnimkou je samozrejme prípad, kedy vy ako uchádzač o prácu "ťaháte za dlhší koniec" napríklad z dôvodu nedostatku ľudí s vašou odbornou schopnosťou/zručnosťou. Ak máte viete niečo, čo váš potenciálny zamestnávateľ potrebuje, môžte si klásť podmienky.

Príklad odpovede: "Práca, ktorú robím, ma musí predovšetkým baviť. To je dôvod, prečo sa uchádzam o danú pracovnú pozíciu. Dôležtité je samozrejme adekvátne ohodnotenie, možnosť kariérneho postupu a v neposlednom rade dobré vzťahy s kolegami a vedením. Popri práci je pre mňa dôležitý aj môj rodinný život. Dobrá práca by mala byť akousi kombináciou kariéry a rodinného života."  

Otázka 11: Poskytnite nám dôkaz o vašej schopnosti presviedčať.

Toto je veľmi špecifická otázka a môže byť zameraná na schopnosť viesť ľudí. Pokúste sa však nehovoriť o situácii, v ktorej ste boli poverený vedením niekoho. Namiesto toho opíšte situáciu, v ktorej ste presvedčili druhých nasledovať vás bez toho, aby za vami stála autorita vášho postavenia alebo autorita nadriadeného. Opíšte svoj cieľ a tiež výsledok vášho úsilia. Prečo vám ľudia uverili a nasledovali vás?

Príklad odpovede: "Počas svojho pôsobenia vo firme som dostal úlohu vykonať porovnávaciu štúdiu všetkých nákladov na marketingovú prezentáciu dôležitého produktu. Potreboval som získať súhlas zamestnancov z viacerých oddelení. Avšak vzhľadom na to, že som bol iba na pozícii brigádnika, odmietli so mnou spolupracovať. Musel som si naplánovať harmonogram stretnutí so všetkými zamestnancami a presvedčiť každého z nich, že výstup mojej porovnávacej štúdie bude užitočný pre ich oddelenia, ako aj pre celú firmu. Po mesiaci som napokon presvedčil každého k spolupráci, projekt sa uskutočnil bezchybne a bol som za svoju snahu pochválený vedením."

Otázka 12: Aké výzvy očakávate na tejto pozícii?

Toto je typická otázka zameraná na zistenie toho, čo očakávate od pozície, o ktorú sa uchádzate, a či by ste sa na toto miesto hodili. Najlepším spôsobom, ako na túto otázku odpovedať, je rozviesť to, ako by ste mohli využiť svoje schopnosti, zručnosti a skúsenosti na danej pozícii v prípade že, by ste ju získali. Táto odpoveď nemusí úplne súvisieť s výzvami pre danú pracovnú pozíciu, avšak je dobrým spôsobom, ako vyzdvihnuť svoje skúsenosti a vedomosti a hlavne chuť pracovať na takejto pozícii.

Môžete tiež spomenúť, že výzvy sú práve to, čo vás motivuje, že ste schopný výzvam čeliť a že vám nechýbajú potrebné zručnosti. Môžete uviesť aj príklady, akým výzvam ste doposiaľ vo vašom pracovnom živote čelili a ako ste si s nimi poradili a čo ste dosiahli. Samozrejme aj vysoký plat alebo firemné auto môže predstavovať výzvu. Pri odpovedi sa však vyhnite rozprávaniu o materiálnych cieľoch typu: Rád by som mal k dispozícii firemné auto aj na výlety cez víkend.

Otázka 13: Ako máte v úmysle napĺňať ciele, ktoré sa očakávajú na tejto pozícii?

V nadväznosti na predchádzajúce slová sa vás personalista môže opýtať, ako máte v úmysle dosiahnuť ciele a splniť úlohy, ktoré vám zadajú? Správnou odpoveďou na túto otázku je povedať konkrétne, čo chcete dosiahnuť a ako to chcete dosiahnuť.

Príklad odpovede: Mám v úmysle zúčastňovať sa na kurzoch, kde by som mohol získať relevantné zručnosti. Všimol som si, že spoločnosť XYZ (firma, v ktorej sa uchádzate o zamestnanie) poskytuje vnútorné školenia pre zamestnancov, o ktoré by som mal isto záujem. Budem pokračovať vo svojom profesionálnom raste účasťou na konferenciách, navštevovaním seminárov a prehlbovaním svojho vzdelania. Takýmto spôsobom by som rád získal nevyhnutné vedomosti / zručnosti, ktoré mi pomôžu efektívne plniť pracovné úlohy a dosahovať stanovené ciele.

Otázka 14: Kedy ste boli naposledy nahnevaný, a o čo išlo?

Keď sa vás personalista alebo manažér opýta „Kedy ste boli naposledy nahnevaný, a o čo išlo?,“ chce vedieť, či zvyknete nad sebou strácať kontrolu. Skutočný význam slova nahnevaný je v podstate strata kontroly nad sebou. Pre personalistu resp. nadriadeného je dôležité dozvedieť sa, ako reagujete v takýchto situáciách. Pokiaľ aj máte vo zvyku často zvyšovať na ľudí hlas a znervóznieť, nepriznajte to a prihláste sa na kurz sebaovládania alebo meditačné cvičenia. Keď raz na niekoho nakričíte, už sa to nedá tak ľahko vrátiť späť. Váš nový potenciálny zamestnávateľ pravdepodobne nechce zamestnávať nervákov.

Príklad odpovede: Hnev pre mňa znamená stratu kontroly. Keď sa ocitnem v napätej situácii, snažím sa držať si odstup od problému a nebrať ho osobne. Zhlboka sa nadýchnem a premyslím si celú situáciu. Potom sa pokúsim formulovať plán, ako problém vyriešiť. Samozrejme je tiež dôležitý dialóg s kolegami alebo obchodnými partnermi, ktorých sa problém týka.

Otázka 15: Čo pre vás znamená úspech?

Na základe tejto otázky a odpovede na ňu sa personalista počas pracovného pohovoru snaží zistiť, či ste vyrovnaná osobnosť a perspektívny človek. Na úspech sa dá pozerať z viacerých uhlov pohľadu. V práci je to dosahovanie cieľov stanovených nadriadeným alebo spolupracovníkmi. Úspech sa dá vnímať ako dobrý pocit a práve ten má človek vtedy, keď dosiahne očakávané pracovné výsledky. Ak máte rodinu a deti, môžete povedať, že spokojnosť v rodine považujete tiež za úspech. Hovoriť o tom, že úspech sa podľa vás meria peniazmi resp. podľa výplatnej pásky, nemusí byť úplne na mieste a môže to pre personalistu znamenať varovný signál.

Príklad odpovede: Úspech pre mňa znamená byť spokojný so svojim životom, prácou a rodinou. Po práci športujem a za úspech považujem to, keď sa mi podarí urobiť rozhodojúci moment smerajúci k víťazstvu. 

 

Otázka 16: Aké sú hlavné dôvody vášho úspechu?

Toto nie je priestor pre aroganciu a vychvaľovanie sa. Myslite na to, že zamestnávatelia hľadajú skôr tímových hráčov než individualistov, ktorí idú sami za seba. Dobrou odpoveďou na pracovnom pohovore môže byť to, že sa odvoláte na vášho mentora, pracovnú filozofiu alebo ľudí, s ktorými ste spolupracovali. Túto otázku môžete tiež využiť na vyzdvihnutie toho, že vďaka vašej schopnosti spolupracovať s rôznymi typmi ľudí ste vhodným uchádzačom o dané miesto.

Príklad odpovede: Myslím si, že za úspechom stojí snaha na sebe pracovať a potreba neustále sa zdokonaľovať a vzdelávať sa. Pre dosiahnutie úspechu je tiež dôležité brať si príklad z iných úspešných ľudí, ktorými môžu byť napríklad kolegovia, rodina alebo známi.

Otázka 17: Čo vás motivuje k napĺňaniu vašich cieľov?

Personalista alebo manažér sa snaží pochopiť váš charakter a zistiť, aké sú vaše vlastnosti. V tomto prípade sa jedná o motiváciu a odhodlanie. Môžete povedať, že rád robíte svoju prácu dobre a najlepší výkon dosahujete, keď vidíte konkrétny cieľ. Približovanie sa k určitému cieľu a jeho naplnenie je skvelou motiváciou, ktorá ma poháňa vpred, aby som na sebe neustále pracoval a zlepšoval sa. Najhoršie je keď človek stagnuje a prestáva vidieť zmysel a cieľ svojej činnosti. Pravdou je aj to, že silnou motiváciou k napĺňaniu cieľov je aj výplatná páska. Počas pohovoru sa však skúste vyvarovať spájaniu peňazí a vašej motivácie.

Otázka 18: Dokážete pracovať pod tlakom?

Môžete byť v pokušení odpovedať stručne „áno“ alebo „nie“, ale nerobte to. Takáto odpoveď o vás v skutočnosti nič nevypovedá a prichádzate tým o príležitosť predať svoje schopnosti. Takáto otázka často zaznieva z úst personálneho manažéra, ktorý nie je ešte dosť skúsený, pretože je to uzavretá otázka. To je typ otázky, ktorá na rozdiel od otvorenej otázky nedáva priestor pre rozvinutú odpoveď. Zakaždým, keď dostanete takúto alebo podobnú zatvorenú otázku, dodajte si v duchu: „Žiadam vás o krátku ale výstižnú odpoveď.“ Urobte to, a dostane sa vám možnosť podať hodnotnú informáciu o sebe, ktorá vám pomôže sa predať.

Môžete napríklad odpovedať: „Áno, som schopný pracovať pod tlakom, pretože ma to motivuje k vyššiemu výkonu. V závislosti od pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate, môžte zvoliť nasledujúce odpovede: 

  • “dávam prednosť plánovaniu svojej práce na dlhší časový horizont, čo najviac ako je to možné, aby som zredukoval mieru neistoty, najmä pokiaľ ide o presne stanovené termíny“

  • ak ide o prácu, kde je zrejmé, že budete musieť pracovať pod časovým tlakom, môžte povedať: „najlepší výkon podávam pod tlakom. Napríklad aj na skúšku som sa dokázal/a najviac naučiť tesne pred ňou."

  • je možné uviesť aj túto alternatívu: v predchádzajúcej práci sme mávali uzávierky a vstupné údaje sme dostali vždy na poslednú chvíľu.“

Otázka 19: Spomeňte si na situáciu, kedy sa vám nepodarilo naplniť vaše ciele

Personálni manažéri sa zaujímajú o to, ako ste sa zachovali v prípade, kedy sa vám nepodarilo splniť pracovnú povinnosť včas, a ako ste vzniknutú situáciu napravili. Ešte lepšie než poskytnúť príklad tejto situácie, je zmieniť sa o prípade, kedy sa nejaký pracovný termín takmer nestihol, avšak napokon všetko dobre dopadlo. Vyzdvihnite svoju zásluhu na tom – teda ako sa vám podarilo tomuto zlyhaniu včas zabrániť. Snažte sa spomenúť situácie, ktoré možno naviazať na miesto, o ktoré sa uchádzate. Vystríhajte sa nasledujúcich pascí, tým že odpoviete jedným z týchto spôsobov: Nesprávna odpoveď: „Nespomínam si na takúto situáciu.“ Týmto zo seba robíte buď človeka neuveriteľne dokonalého (resp. arogantného) alebo zo seba robíte človeka naivného, ktorý nie je schopný rozlíšiť blížiace sa nebezpečenstvo.

Otázka 20: Aké máte zlozvyky?

Vaša odpoveď na túto otázku poskytne informáciu o tom, nakoľko zapadnete do pracovného tímu. 

Príklad odpovede: Žiadne nemám. Ak ma niečo irituje, snažím sa zaujať stanovisko s nadhľadom a nájsť vhodné riešenie na danú situáciu. Ak by ste sa opýtali túto otázku mojej dcéry, zrejme by odpovedal, že ma irituje nahlas pustené rádio. 

 

Pripravili sme pre Vás vzorové výpovede, každý z nás je iný, máme svoje typické črty a charakteristiky, ktoré povedia na pohovore o nás veľmi veľa. Preto je vždy lepšie výjsť na trh taký ako som, akoby by som mal zahrať niekoho, kým nie som. Toto je totiž jeden z faktorov, kedy personalista odhadne, že Vaše odpovede nie sú Vaše. 

 

Občan

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

App storeGoogle play

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Rakúsy 35
059 76 Rakúsy

Tel: +421/52 452 67 28

 

Predpoveď počasia

dnes, pondelok 20. 5. 2024
mierny dážď 19 °C 9 °C
utorok 21. 5. slabý dážď 20/11 °C
streda 22. 5. slabý dážď 18/12 °C
štvrtok 23. 5. mierny dážď 16/12 °C