Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Telefonické linky

LINKA                                                      Tiesňové linky                             Telefónne číslo 

Jednotné európske číslo

tiesňového volania                                          112                                                                                              Požiarna záchranná služba                         150, 112                                                                              Záchranná zdravotná služba                      155, 112                                                                          Polícia                                                          158, 112                                                                              Mestská polícia                                           159                                                                                  Horská záchranná služba                           18 300                                                                           Letecká záchranná zdravotná služba       18 155
Linka záchrany - lekárske rady ako v prípade núdze poskytnúť prvú pomoc 00421/ 850 111 313

 

Informácie

Informácie o telefónnych číslach v SR           1181                                                                    Informácie o telefónnych číslach v cudzine  12 149

Linky dôvery pre deti

Detská linka záchrany                                      0800 123 232, 0800 121 212, 0820 434 343

Linka detskej istoty, LDI - UNICEF                   0800 116 111

Linka detskej dôvery                                        0800 117 878

Linka detskej dôvery - LIENKA                         0800 112 878

Linka detskej pomoci                                       0800 100 444

Linka dôvery Košice                                          055/ 622 2323, 055/ 644 1155

Linka dôvery Prešov                                         051/ 7731 000

Psychologické poradne

Linka dôvery nezábudka                                  0850 11 10 22

Linka nádeje                                                      055/ 644 11 55

Linky pomoci proti násiliu

Ambulantné krízové stredisko                         0800 500 500

Linka pomoci obetiam násilia                          0850 111 321

Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti 116 000

Pomoc ohrozeným deťom                                 02/ 62 24 78 77

Pomoc ohrozeným ženám                                 02/ 62 24 99 14

Komplexné služby pre obetiam násilia páchaného na ženách                                 055/625 6237 - od 9.00-17.00 hod., 0905 204 414 (nonstop) - Košice

Komplexné služby pre obetiam násilia páchaného na ženách        057/ 775 77 73, 057/ 775 44 17 - Humenné

Krízová linka a poradňa
sociálne, psychologické a právne poradenstvo    043/ 422 08 53 - Martin

Krízová linka a poradňa
sociálne, psychologické a právne poradenstvo   0903 519 550 - Bratislava (Aliancia žien)

Krízová linka a poradňa                                         0905316162 - B.Bystrica

Sociálno-právna poradňa                                    0800 500 500, štvrtok a sobotu od 14:00 - 20:00 hod.

Linky podľa ochorení

AIDS

Národné referenčné laboratórium pre AIDS      02/ 54 77 41 44

Linka dôvery a prevencie AIDS                            02/ 59 36 91 74, 02/ 54 78 92 49

Linka pomoci AIDS                                               02/ 44 45 47 21, 02/ 43 42 02 83, 048/ 41 542 26

Linka pomoci AIDS                                               02/ 44 45 47 21, 02/ 43 42 02 83, 048/ 41 542 26

Inkontinencia

Linka pre inkontinenciu                                      0800 134 560

Alzheimerova choroba

Infolinka Alzheimerovej choroby                    0800 157 777, pon. 13.00-15.00, str. 17.00-20.00 hod.

Rakovina

Ligy proti rakovine                                            02/ 52 96 51 48         

Centrum pomoci Košice                                   055/ 62 56 234

Infolinka Vediet viac                                         0800 500 944

Obezita

Liga proti obezite                                              0850 111 919

Infolinka Reduktip                                            0905 855 666 - pon.- pia. od 13.00 - 18.00 hod. Informačná linka o obezite a nádvahe           0905/ 392 830, pon. a str. od 10,00 – 20,00 hod.Informačná linka pre liečbu obezity       0907 90 90 91, iba košický región

Závislosť

Linka pomoci fajčiarom                                    0850 111 682

Linka dôvery toxikomanov                               02/ 54 77 63 79

Linka pomoci pre závislých od alkoholu a drog 02/ 53 41 74 64

Linka dôvery pre drogovo závislých                02 / 62 24 68 36

Krízové stredisko pre deti, mládež a rodičov 0902 9 12345, 0902 90 91 99 - v maďarskom jazyku

Homosexualita

Linky dôvery pre homosexuálne orientovaných občanov      02 / 55 42 11 02, 02/ 44 25 38 88

Iné

Infolinka Hniezdo záchrany - pre ženy s nechceným tehotenstvom        0905 888 234(nonstop)

Infolinka vtáčia chrípka                                 0800 127 127

Linka dôvery na prevenciu v oblasti siekt   0907 409 294

Linka na pomoc bezdomovcom                    0907/ 733 388 - pon. -sob. od 17.00 do 22.00 Infolinka proti rasizmu                                  02/16 356

Infolinka nielen o adopcii                             0907 80 80 80

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov - Úsmev ako Dar   0800 800 123

Informácie o nebezpečných výrobkoch       0850 111 937

Centrum Slobody zvierat                               02/16187