Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Rakúsy

logo

Základné informácie


Poskytovateľ:                          Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstvo vnútra SR
Prijímateľ:                               Obec Rakúsy
Sídlo prijímateľa:                   Rakúsy č. 35, 059 76 Mlynčeky
                     
Názov prioritnej osi:             Prioritná os 5 - Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita:               5.1 Sociálno - ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia
Špecifický cieľ:                      5.1.2 Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov
Názov projektu:                   Činnosť miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Rakúsy
Kód výzvy:                            OPLZ-PO5-2017-1
Kód projektu:                       312051J496
Typ projektu:                        Dopytovo-orientovaný projekt
Miesto realizácie:                 Rakúsy
Začiatok realizácie:              december 2017
Ukončenie:                           november 2020
Celkové náklady:                 201 610,80 €
Výška NFP:                           191 530,26 €

 

Opis projektu

Predmetom predkladaného projektu je integrácia marginalizovaných rómskych komunít a to prostredníctvom zvýšenia finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov. Hlavná aktivita projektu Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK na základe povinných merateľných ukazovateľov preobsadí 8 pracovných miest, ktorými sa zabezpečí podpora poskytovania sociálnych a asistenčných služieb. Vzhľadom na majoritnú populáciu MRK, sa podpora vzniku nových pracovných miest zamerá prioritne na túto komunitu. Miestna občianska poriadková služba (ďalej len MOPS) bude zameraná na niekoľko hlavných oblastí pracovných činnosti ako napr. ochrana verejného a súkromného majetku, ochrana verejného poriadku, ochrana detí a mládeže pred negatívnymi javmi, ochrana životného prostredia či ochrana plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky.  Oblasti pomôžu naplniť ciele ako podpora zamestnanosti, zvýšenie vzdelanostnej úrovne, zabezpečenie verejného poriadku, zvýšenie bezpečnosti občanov, odstránenie anonymity pri páchaní hospodárskej kriminitality, zníženie rizika etnických konfliktov, zlepšenie úrovne vzťahov väčšinového a menšinového obyvateľstva. Projekt je v súlade s Horizontálnym princípom Udržateľný rozvoj a Rovnosť mužov a žien a nediskriminácie.  Tieto princípy sú relevatné pre všetky merateľné ukazovatele definované ako povinné pre hlavnú aktivitu.  


Aktivity projektu

Podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK
Materiálno-technické vybavenie členov MOPS na základe prieskumu trhu alebo realizácie procesu verejného obstarávania
Zabezpečenie publicity a informovanosti
 

Výstupy projektu

Počet zamestnancov z MRK poskytujúcich asistenčne služby - 8

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Odkazy na webové sídla 

www.ludskezdroje.gov.sk

www.esf.gov.sk

www.minv.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk

 

 

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

App storeGoogle play

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Rakúsy 35
059 76 Rakúsy

Tel: +421/52 452 67 28

 

Predpoveď počasia

dnes, pondelok 22. 7. 2024
jasná obloha 27 °C 15 °C
utorok 23. 7. slabý dážď 22/16 °C
streda 24. 7. slabý dážď 22/13 °C
štvrtok 25. 7. slabý dážď 18/11 °C