Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Volanie tiesňovej linky

Ako volať na tiesňovú linku?

112Na linku 112 môžete volať z akéhokoľvek telefónu – pevnej linky, mobilu či telefónneho automatu. Vytočte čísla 1-1-2 bez predvoľby a počkajte, kým sa na druhej strane linky ozve operátor (pri každom zavolaní sa ozve hláska, ktorá oznámi, že ste sa dovolali na linku tiesňového volania 112).

Na linku 112 môžete zavolať kedykoľvek v prípade potreby, 24 hodín denne. Volanie je vždy zadarmo, čo znamená že pri telefonovaní z verejného telefónneho automatu nepotrebujete mince ani kartu. Volaním na číslo tiesňového volania 112 sa dovoláte na najbližšie koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému (na Slovensku je zriadených 8 koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému).

Pri volaní na linku 112 sa zároveň držte týchto dobrých zásad:

Zachovajte pokoj.

Rozprávajte pomaly, zrozumiteľne a nahlas.

Hovor uskutočnite z bezpečného a pokiaľ možno aj čo najtichšieho miesta.

Buďte trpezlivý – počkajte, kým operátor zodvihne telefón.

Nezavesujte telefón!

Nebuďte prekvapení ak operátor sa predstaví „Linka tiesňového volania 112 Prešov“ (pôsobnosť koordinačného strediska integrovaného záchranného systému je celý kraj!)

Čo povedať operátorovi?

Kde sa to stalo? Táto informácia je nutná k ľahkému a rýchlemu nájdeniu miesta hlásenej udalosti. Ak sa udalosť stala v byte, na pracovisku alebo v inom uzatvorenom priestore, treba operátorovi povedať adresu a číslo domu, poschodie, číslo bytu, meno majiteľa bytu, príp. ako nájsť dom (hlavne na sídliskách). Ak sa udalosť stala na verejnej komunikácii alebo na voľných priestranstvách, je potrebný stručný a výstižný popis miesta udalosti, napr. spomenúť typickú budovu nablízku, alebo križovatku, poslednú obec, odbočku, kilometrovník na diaľnici, číslo diaľnice a pod.

Čo sa stalo? Táto informácia je potrebná na posúdenie, akú pomoc treba vyslať. Ide o požiar, dopravnú nehodu, povodeň, trestný čin?

Aký je rozsah udalosti? Ide o požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce a podobne.

Komu sa to stalo? Spomeňte čo najviac informácií o postihnutom: pohlavie, približný vek, počet postihnutých. Tieto informácie sú dôležité pre zabezpečenie adekvátnej pomoci. Informácie o Vás.

Na záver je vhodné operátorovi povedať číslo telefónu, z ktorého voláte, keby Vám operátor potreboval zavolať späť, napr. pri hľadaní miesta alebo iných problémoch, ako aj Vaše meno a priezvisko. Ak je na miesto udalosti sťažený prístup (napr. neprejazdná cesta) alebo riziko ďalšieho nebezpečenstva (napr. výbuchu, nebezpečné látky, a pod.), nezabudnite na to upozorniť operátora.