Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Zateplenie obecnej budovy v športovom areáli

logo

Základné informácie

Operačný program:                     Operačný program Kvalita životného prostredia
Poskytovateľ:                               Ministerstvo životného prostredia SR, v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra
Prijímateľ:                                   Obec Rakúsy
Sídlo prijímateľa:                        Rakúsy č. 35, 059 76 Mlynčeky
Názov prioritnej osi:                   Prioritná os 4 - Energeticky efektívne nízkouhlikové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Investičná priorita:                       4.3 Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infrašktruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania
Konkrétny cieľ:                             4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Názov projektu:                            Zateplenie obecnej budovy v športovom areáli
Kód výzvy:                                     OPKZP-PO4-SC431-2015-6 
Kód projektu:                                310040A163

Typ projektu:                                 Investičný
Miesto realizácie:                          Rakúsy č. 504
Začiatok realizácie:                       04.07.2016
Ukončenie:                                     04.04.2017
Celkové náklady:                           157 678,08 €
Výška NFP:                                     117 022,88 €

Opis projektu

Predmetom je zateplenie obecnej budovy, ktorá plní účel Materskej školy. Projekt rieši komplexnú obnovu vonkajšieho plášťa budovy s výmenou otvorových výplní, zateplenie strechy, úpravu rozvodou ÚK, výmenu vykurovacích telies, zateplenie podlahy spoločenskej miestnosti, elektroinštalácie a bleskozvodu. Hlavným cieľom projektu je zníženie spotreby energie. Predkladaným projektom rekonštrukcie a zateplenia budú riešené tieto merateľné ukazovatele: spotreba energie v budove po realizácií opatrení energetickej efektívnosti, spotreba energie v budove pred realizácou opatrení energetickej efektívnosti, zníženie potreby energie vo verejných budovách, odhadované ročné zníženie emisie skleníkových plynov CO2, zníženie produkcie emisií NOx, zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách, podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek, počet opatrení na zníženie spotreby energie. 

Aktivity projektu: 

Verejné obstarávanie: výber externého manažmentu, výber dodávateľa stavebných prác, výber stavebného dozoru
Prieskum trhu: publicita projektu
Realizácia stavebných prác podľa schválenej projektovej dokumentácie
Vypracovanie energetického certifikátu
Kolaudačné konanie 

Výstupy projektu:  

Počet obnovených verejných budov - 1
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

 

Odkazy na webové sídla

www.op-kzp.sk

www.siea.sk

www.partnerskadohoda.gov.sk

 

Zverejňovanie

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obrazeGoogle playApp store

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Rakúsy 35
059 76 Rakúsy

Tel: +421/52 452 67 28

 

Predpoveď počasia

dnes, piatok 14. 8. 2020
mierny dážď 24 °C 15 °C
sobota 15. 8. mierny dážď 22/15 °C
nedeľa 16. 8. mierny dážď 20/15 °C
pondelok 17. 8. mierny dážď 25/14 °C

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom