Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Kontakty a štruktúra úradu

Obec Rakúsy
Rakúsy č. 35
059 76  Rakúsy

Tel.:
+ 421 (0)52 452 6728
+ 421 (0)52 468 4271

Fax.:
+ 421 (0)52 468 4271

E-mail:
obec.rakusy@mail.t-com.sk

IČO:
00326488

DIČ:
2020697261

Pracovná doba

Pondelok   7.00 - 12.00       12.30 - 15.00

     Utorok   7.00 - 12.00       12.30 - 15.00

     Streda    7.00 - 12.00       12.30 - 16.00

     Štvrtok   7.00 - 12.00       12.30 - 15.00

     Piatok   7.00 - 14.00                         

Obedňajšia prestávka je 30 minút denne v čase od 12.00 hod. do 12.30 hod.

Stránkové dni

Pondelok, streda a piatok