Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Vystavovanie dokladov Matričný úrad Kežmarok

RODNÝ LIST

Na matričný úrad sa dostaví rodič (otec) s dokladmi. Rodný list - výpis z matriky sa vydá iba osobe alebo rodinným príslušníkom (otec, mama, brat a sestra), ktorej sa to týka - osobne alebo na písomnú žiadosť.

Doklady: Občianský preukaz, sobášny list
Miesto: Matričný úrad Kežmarok
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

SOBÁŠNY LIST

Vydá sa iba osobe, ktorej sa týka - osobne alebo na písomnú žiadosť rodinným príslušníkom (otec, mama, brat, sestra).

Doklad: Občiansky preukaz
Miesto: Matričný úrad Kežmarok
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

ÚMRTNÝ LIST

Vydá sa osobe, ktorá zabezpečuje pohreb na základe Listu o prehliadke mŕtveho. Úmrtný list - výpis z matriky sa vydáva rodinným príslušníkom.

Doklady: Občiansky preukaz mŕtveho, občiansky preukaz manžela
Miesto: Matričný úrad Kežmarok
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

ŽIADOSŤ O UZAVRETIE MANŽELSTVA

Podávajú na matričnom úrade obaja snúbenci spolu.

Doklady: Občiansky preukaz, rodný list, úmrtný list (u vdovca), rozsudok o rozvode (u rozvedeného). Ak je jeden zo snúbencov cudzí štátny príslušník predkladá doklady:potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine, potvrdenie o štátnom občianstve, potvrdenie o stave, potvrdenie o trvalom pobyte, úmrtný list (u vdovca), rozsudok o rozvode (u rozvedeného). (Potvrdenia musia byť opatrené vyšším overením podľa medzinárodných zmlúv).
Miesto: Matričný úrad Kežmarok
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších právnych predpisov

OZNÁMENIE O PRIJATÍ SKORŠIEHO PRIEZVISKA PO ROZVODE MANŽELSTVA

Oznámenie o prijatí skoršieho priezviska sa podáva do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva.

Doklad: Občiansky preukaz
Miesto: Matričný úrad Kežmarok
Predpis: Zákon 154/1994 Z.z. o matrikách v znení neskorších predpisov

ŽIADOSŤ O ZÁPIS MATRIČNEJ UDALOSTI DO OSOBITNEJ MATRIKY

Doklady:
k zápisu narodenia dieťaťa: cudzojazyčný rodný list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s prekladom súdneho znalca v SR sobášny list (ak sú sobášení), ak rodičia nie sú zosobášení predložia listinu o určení otcovstva dieťaťa, občiansky preukaz žiadateľa.
k zápisu sobáša uskutočneného v zahraničí: cudzojazyčný sobášny list s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s prekladom súdneho znalca v SR, údaje o rodičoch manželov (meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia), údaje o svedkoch (meno, priezvisko, dátum narodenia - občania slovenskej republiky rodné číslo), občiansky preukaz žiadateľa. 
k zápisu úmrtia v zahraničí: cudzojazyčný úmrtný s príslušnými vyššími overeniami podľa medzinárodných dohovorov s príslušným prekladom súdneho znalca osvedčenia o štátnom občianstve zomrelého, doklad totožnosti zomrelého (občiansky preukaz alebo cestovný pas), sobášny list nebohého,
rodný list nebohého, občiansky preukaz žiadateľa.
Miesto: Matričný úrad Kežmarok
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov

ŽIADOSŤ O VYDANIE DOKLADU NA POUŽITIE V CUDZINE

Doklad: Občiansky preukaz
Miesto: Matričný úrad Kežmarok
Predpis: Zákon 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov 

Sadzobník poplatkov

K stiahnutiu

 

Občan

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V-obrazeGoogle playApp store

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Rakúsy 35
059 76 Rakúsy

Tel: +421/52 452 67 28

 

Predpoveď počasia

dnes, sobota 15. 8. 2020
mierny dážď 23 °C 15 °C
nedeľa 16. 8. slabý dážď 20/14 °C
pondelok 17. 8. mierny dážď 24/14 °C
utorok 18. 8. mierny dážď 22/16 °C

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom