Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Prvá pomoc

Pri poskytovaní prvej pomoci robíme okamžité opatrenia:

  • Zabezpečíme miesto úrazu tak, aby sa neohrozili tí, ktorí prvú pomoc poskytujú  - pri každom úkone poskytovania prvej pomoci platí zásada: NEOHROZIŤ VLASTNÝ ŽIVOT!
  • Oslobodiť poraneného z miesta poranenia.
  • Ak postihnutý nedýcha poskytneme umelé dýchanie, prípadne masáž srdca.
  • V prípade krvácania sa krvácanie snažíme zastaviť.
  • Postihnutého dáme do stabilizovanej polohy.
  • Privoláme okamžite špecializovanú pomoc – v Európe je záchranná služba na tel. č.155 alebo 112.

Čo treba vedieť pri privolávaní zdravotnej pomoci?

V prípade telefonického kontaktu so zdravotníkmi Rýchlej zdravotnej pomoci na telefónnom čísle 112, 155 máme vedieť odpovedať na otázky:

Kto volá?

  • Kde sa stalo (orientačné body)?
  • Čo sa stalo (opíšte, čo vidíte)?
  • Počet ranených?
  • Druh poranení (tak ako ich vidíte)?
  • Druh poskytnutej prvej pomoci a potreba inštrukcie pri prvej pomoci?
  • Spätný kontakt na vás?