Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Prvá pomoc - krvácanie

Prvá pomoc pri vnútornom krvácaní

Vnútorné krvácanie je veľmi vážne, pretože krv vyteká do telových dutín (hrudník, brucho) a nie von. Príčinami vnútorného krvácania môžu byť krvácavé stavy (koagulopatie – poruchy zrážacích faktorov krvi, trombocytopatie – poruchy krvných doštičiek, atď.), vrodené poruchy zrážania (hemofília) a nedostatok vitamínov K a C alebo sepsa. Príznaky vnútorného krvácanie sú nápadná bledosť, pocit chladu, celková slabosť, mdloby, slabo hmatateľný a zrýchlený pulz, apatia, strata vedomia. Najčastejšie príčiny sú strelné poranenia, nárazy, pády z výšky a pod.

 • Raneného uložíme na chrbát, pričom dolné končatiny uložíme vyššie ako hlavu.
 • Poraneného zakryjeme.
 • Nepodávame nič jesť ani piť.
 • V prípade potreby možnosť použitia umelého dýchania.
 • Zabezpečíme rýchly a kvalifikovaný transport do nemocnice ak nie je vozidlo rýchlej pomoci, použijeme transport najlepšie na plošine nákladného vozidla.

Prvá pomoc pri vonkajšom krvácaní

Vonkajšie krvácanie nastáva pri poškodení kožného krytu, najčastejšie v dôsledku zranenia, úrazov, infekcií, otráv alebo z prirodzených otvorov - krv vyteká z úst, nosa, ucha, konečníka, pošvy alebo močových ciest.

 • Pri slabom krvácaní prejavujúcim sa presakovaním z povrchových drobných ciev (plošných odrenín s malou hĺbku poškodenia tkaniva) očistíme okolie rany a priložíme sterilný obväz.
 • V prípade, že ranený je očkovaný proti tetanu vyčistíme ranu peroxidom vodíka, ktorý nalejeme do rany.
 • Krvácanie zo žíl a tepien – krvácanie tepnové (prerušovane strieka, jasnočervená krv) krvácanie zo žíl- vyteká tmavočervená krv). Takéto krvácanie zastavujeme stlačením, a to pomocou tlakového obväzu, alebo pôsobením tlaku priamo na krvácajúce miesto.
 • Na končatinách a na hlave používame obyčajný tlakový obväz.
 • Na hrudníku, bruchu, krku a slabinách krvácajúce miesto stlačíme rukou cez dostatočne hrubú vrstvu sterilnej gázy. Keď nemáme sterilnú gázu použijeme čistú vreckovku, košeľu, v krajnom prípade priamo rukou. Vznik infekcie je menej nebezpečný ako vykrvácanie. Ranu inak neošetrujeme.
 • Zabezpečíme rýchly prevoz do nemocnice.
 • Pri vážnych zraneniach znehybníme príslušnú časť tela.
 • Použitie škrtidla odporúčame len pri krvácaní z kýpťa amputovanej končatiny a to viazať len na stehno alebo rameno.
 • Pri pohryznutí zvieratami ošetríme rany ako bežné rany. Nebezpečie infekcie najmä z dôvodu rizika besnoty, vyžaduje bezpodmienečné ošetrenie lekárom. Ak je možné, zaistíme mŕtve či živé zviera pre ďalšie vyšetrenie veterinárom.
 • Ak sa v rane nachádza cudzie teleso veľké telesá neodstraňujeme, pretože upchávajú ranu a bránia krvácaniu.
 • Podľa možnosti používame jednorazové rukavice a zatláčame prstami po bokoch cudzieho telesa, okraje rany k sebe (poranený môže pomáhať).
 • Cudzie teleso obložíme gázou do jeho výšky a obviažeme v prípade, ak teleso veľmi vyčnieva, obväz vedieme okolo tak, aby sa ním nehýbalo.

Prvá pomoc pri krvácaní z nosa

 • Postihnutého posadíme s predklonenou hlavou (pretože pri záklone steká krv do hltana a do žalúdka - môže zvracať, alebo môže stiecť do hrtana alebo do pľúc - dusenie), uvoľníme odev okolo krku a necháme dýchať ústami, pričom dôležité je aj upokojenie postihnutého.
 • Stlačíme obe nosné dierky.
 • Na zátylok a koreň nosa priložme studený obklad.
 • Po zastavení sa vyhýbať smrkaniu, námahe a horúcim nápojom.
 • Ak sa krvácanie nezastaví do 30 minút je nevyhnutné špecializované vyšetrenie na krčnom oddelení (ORL).

Prvá pomoc pri krvácaní z ucha

Ak je postihnutý pri vedomí:

 • Uložíme postihnutého do polohy polo sediacej, tak aby poranené ucho bolo uložené nižšie (hlava naklonená na postihnutú stranu).
 • Ucho prekryjeme sterilným štvorcom, obväzom, alebo čistou tkaninou a previažeme okolo hlavy.
 • Cudzie teleso nevyťahujeme, nehýbeme ním.
 • Zabezpečíme prevoz do nemocnice.

Ak je postihnutý v bezvedomí:

 • Uložíme postihnutého na stranu s krvácajúcim uchom smerom nadol, tak aby krv vytekala von z ucha, krvácajúce ucho sa nesmie umývať.
 • Kontrolujeme stav vedomia v stabilizovanej polohe.

Prvá pomoc pri krvácaní z iných otvorov

 • Môže sa vyskytnúť krvácanie z konečníka, vykašliavanie krvi a vracanie krvi. Vždy je potrebné odborné ošetrenie.
 • Upokojíme postihnutého.
 • Uložíme postihnutého do polohy podľa prevažujúcich príznakov. Pri ťažkom dýchaní posediačky, pri príznakoch šoku do proti šokovej polohy, pri bolestiach brucha do úľavovej polohy na chrbte s podloženou hlavou a podloženými pokrčenými dolnými končatinami v kolenách.
 • Zabezpečíme prevoz do nemocnice.

Prvá pomoc pri amputačných poraneniach

V súčasnosti máme veľkú možnosť replantovať (nahrádzať) amputované končatiny a prsty. Úspešnosť replantácie závisí od rýchleho odborného ošetrenia v nemocnici. Cieľom prvej pomoci je zastaviť krvácanie a rýchlo previesť postihnutého s amputovanou časťou tela do nemocnice.

 • Krvácanie z pahýľa zastavíme tlakovým obväzom.
 • Amputovanú časť tela transportujeme do nemocnice s postihnutým.
 • Čo najsterilnejšie zabalíme amputát do gázovej tkaniny a vodeodolného sáčku napr. igelitový (plastové vrecko je súčasť auto lekárničky) a dáme do nádoby s vodou a ľadom.
 • Ľad nesmie byť v priamom kontakte s amputovanou časťou, musí byť oddelene uložený v inom vrecku.