Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Prvá pomoc - popáleniny

Popáleniny sú klasifikované na popáleniny prvého až štvrtého stupňa. Popáleniny prvého stupňa postihujú len pokožku. Popáleniny druhého stupňa sa delia podľa hĺbky postihnutia podkožia na povrchové a hĺbkové popáleniny. Charakterizuje ich výrazné začervenanie, opuch, rýchla tvorba väčších pľuzgierov vyplnených čírou tekutinou. Popáleniny tretieho stupňa deštruujú podkožie a často aj pod ním uložené tkanivá. Podľa príčiny sú postihnuté miesta buď bledé a tuhé, alebo hnedasté až čierne - nekrotické (odumreté). Popálenina štvrtého stupňa - zuhoľnatenie zasahuje až do priľahlého svalu a kosti.

Ako poskytnúť prvú pomoc pri suchých popáleninách:

 • Ihneď odstrániť zdroj tepla.
 • Malé plochy chladíme studenou vodou (nie na rany) cca 20 min.
 • Po doznení bolesti, prestaneme chladiť a prikryjeme popáleninu podľa možnosti sterilnou gázou, alebo potravinárskou fóliou, čistou tkaninou, mikroténovým vreckom.
 • Opatrne a čo najskôr odstránime z poranených končatín hodinky, prstene, ešte predtým, ako začnú opúchať.
 • Obhorenú časť odevu nikdy nestrhávame, odstránime iba tú časť odevu, ktorá nie je priškvarená.
 • Na rany nedávame zásyp ani masť.
 • Pri popáleninách spôsobených elektrickým prúdom, najskôr prerušíme pôsobenie elektrického prúdu (vypnutím prístroja z elektriny,vypnutím elektriny).
 • Ošetríme popáleniny (sterilné krytie na postihnuté plochy).
 • Zabezpečíme vyššie uvedené proti šokové opatrenia.
 • Zariadime prevoz na odborné zdravotné ošetrenie.
 • Pri zasiahnutí bleskom je potrebné: zmerať fyziologické funkcie – dych, pulz.
 • Pri zástave dýchania alebo obehu zahájiť oživovanie (umelé dýchanie, masáž srdca) - masáž srdca.
 • Popálené plochy ošetriť ako je uvedené vyššie.

Prvá pomoc pri chemických popáleninách - poleptaní kyselinami a zásadami:

 • Odstránenime odev pri poliatím sa chemikáliami.
 • Poleptanú pokožku oplachujeme prúdom tečúcej studenej vody, pokusíme sa o neutralizáciu - na poleptania spôsobené kyselinami sa používajú jedlé sódy (alebo mydlová voda).
 • Na poleptania spôsobené zásadami sa používa zriedený roztok octu, alebo citrónová šťava, pričom roztokom polejeme krytie rany.
 • Pri zasiahnutí oka požívame na jeho vypláchnutie iba vodu, bez neutralizácie.
 • Poranenie pokryjeme sterilným materiálom.
 • Po požití koncentrovanej kyseliny alebo zásady sa snažíme, aby poranený pil vodu (až 0, 5 litra vody ), pre zriedenie látky.
 • Nevyvolávame zvracanie, mohlo by dôjsť k poleptaniu sliznice hrtanu a hltanu.
 • Dutinu ústnu možeme vyplachovať vodou.
 • Zavoláme rýchlu záchrannú zdravotnú službu.