Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Papier, plasty, sklo

Papier

  • je odpad, ktorý je zložený iba z papiera alebo lepenky (kartónu).

Patrí sem: 

noviny, časopisy, knihy, kancelársky papier, zošity, katalógy, listy, obálky, letáky, výkresy, plagáty, pohľadnice, zakladače, krepový papier, papierový obal, kartón, lepenka, atď.

Nepatrí sem: 

znečistený papier (potravinami, farbou, maltou), kopírovací papier, faxový papier, celofán a voskovaný papier, hygienické potreby (plienky, vreckovky), vata, obaly zo sladkostí, zo sušienok (tyčinky, chipsy a pod.), kovové a plastové súčasti (napr. strunky z kalendárov) a pod.

Čo s ním:

  • takýto odpad patrí do zmesového komunálneho odpadu

Zásady správneho triedenia: 

Krabice musia byť zložené alebo roztrhané

Plasty

Plasty sú odpady, ktoré sú zložené iba z plastových častí, hlavne z typu PET, HDPE LDPE, PP.

Patrí sem: 

plastové fľaše od nápojov, obaly od aviváží, šampónov, čistiacich prostriedkov, hračky z plastov, obalové fólie, plastové tašky, vedrá, koše, prepravky, záhradný nábytok, bandasky, biely polystyrén, obaly na potraviny,atď.

Nepatrí sem: 

znečistené plastové obaly olejom (kuchynským a motorovým), potravinami, farbami, chemikáliami, použité plienky a hygienické potreby, podlahové krytiny, guma, molitan, celofán, hadice z vysávačov, kabelky, obuv, tlakové nádoby (z laku na vlasy, farieb a pod.), káble, vodoinštalačný materiál, pneumatiky, plastové pásky na viazanie, plastové rámy z okien, vonkajšie žalúzie.

Čo s ním:

  • odpad znečistený motorovým olejom a tlakové nádoby odovzdať na zberné miesto

  • ostatný odpad patrí do zmesového komunálneho odpadu

  • pneumatiky nepatria na zberné miesto - pozri platné VZN obce

Zásady správneho triedenia: 

Do zberných nádob na plast umiestňujte obaly čisté a zbavené iných materiálov, ich objem zmenšíte stlačením, alebo zošliapnutím.

Sklo

Je odpad, zložený iba zo sklenených častí.

Patrí sem: 

nápojové obaly zo skla, nádoby zo skla, sklenené poháre, sklenené črepy, tabuľové sklo

Nepatrí sem: 

silne znečistené sklo (potravinami, maltou, farbami), keramika, porcelán (taniere, hrnčeky a pod.), zrkadlá, autosklo, drôtené a lepené sklo, sklobetón, dymové sklo, žiarovky, žiarivky, plexisklo, teplomer, výbojky, TV obrazovky a pod.

Čo s ním:

  • žiarovky, žiarivky, výbojky patria do nebezpečného odpadu - odovzdať na zberné miesto

  • ortuťové teplomery odovzdať do lekární

  • ostatný odpad patrí do zmesového komunálneho odpadu.

Zásady správneho triedenia: 

Fľaše a poháre musia byť vyprázdnené, zbavené plastových, či kovových krúžkov a vrchnákov. Zo sklenených obalov nie je potrebné odstraňovať etikety.