Obec Rakúsy
Obec Rakúsy

Komisie

Komisie OZ na volebné obdobie 2023-2026

Komisie sú zriadené Obecným zastupiteľstvom ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc. Členov komisie volí obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva a z iných osôb, spravidla s odbornosťou súvisiacou s činnosťou komisie. Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však raz štvrťročne.

Obecné zastupiteľstvo obce Rakúsy zriaďuje na ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Rakúsy tieto stále komisie:

  • Komisia stavebná, bytová a sociálna
  • Komisia na ochranu verejného poriadku
  • Komisia na ochranu životného prostredia
  • Komisia pre školstvo a kultúru
  • Komisia pre šport, telesnú kultúru a prácu s mládežou
  • Komisia finančná
  • Komisia na ochranu verejného záujmu

Členovia komisíí

1. Komisia stavebná, bytová a sociálna

Predseda: 

Členovia: 


2. Komisia na ochranu verejného poriadku

Predseda: 

Členovia: 


3. Komisia na ochranu životného prostredia

Predsedníčka: 

Členovia: 


4. Komisia pre školstvo a kultúru

Predseda: 

Členovia: 

 

5. Komisia šport, telesnú kultúru a prácu s mládežou

Predseda:

Členovia:


6. Komisia finančná

Predseda: 

Členovia: 

 

7. Komisia na ochranu verejného záujmu

Predsedníčka: 

Členovia: 

 

Stanovy, činnosť a rokovací poriadok obecných komisií

Komisie vypracúvajú stanoviská k záležitostiam a materiálom prerokúvaným orgánmi obce, vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci do dočasného užívania, kontrolujú vybavovanie sťažností, oznámení a podnetov obyvateľov obce. 

Zasadnutie komisie zvoláva a vedie jej predseda. Zásady rokovania a uznášania sa komisií si ustanoví komisia na svojom prvom zasadnutí, alebo obec v Rokovacom poriadku komisií Obecného zastupiteľstva v Rakúsoch, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.  

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze

App storeGoogle play

Rýchly kontakt

Obecný úrad
Rakúsy 35
059 76 Rakúsy

Tel: +421/52 452 67 28

 

Predpoveď počasia

dnes, streda 7. 12. 2022
slabý dážď 6 °C 3 °C
štvrtok 8. 12. slabý dážď 5/4 °C
piatok 9. 12. slabý dážď 8/4 °C
sobota 10. 12. rain and snow 5/2 °C